ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :
7 - 13 July 2018
ดูย้อนหลัง
1
ร้อยล้านวิว
แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
2
รักโกรธ
Season Five
3
นอนได้แล้ว
THE TOYS
4
First Lady
เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร
5
เกลียด
The Yers
6
คนที่ไม่ใช่
O-PAVEE
7
ถ้าฉันหายไป (SKYLINE)
เอิ๊ต ภัทรวี
8
แอบบอกรัก
เจ้านาย
9
อธิษฐาน
Prem
10
IDGAF
DUA LIPA
11
คิดถึงจัง (มาหาหน่อย)
โอ๊ต ปราโมทย์
12
ตัวแถม
MEAN
13
บอกตัวเอง
Room39
14
เราไม่รู้จักกัน
ลุลา กันยารัตน์ ติยะพรไชย
15
เหมือนในวันเก่า
Klear
16
ใครคือเรา
BODYSLAM
17
Done For Me (Feat. KEHLANI)
CHARLIE PUTH
18
หมอกร้าย
ลิปตา
19
ควันเหงา
โอปอ ประพุทธ์
20
ภาพจำ
ป๊อป ปองกูล
1
ร้อยล้านวิว
แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
2
รักโกรธ
Season Five
3
นอนได้แล้ว
THE TOYS
4
First Lady
เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร

5
เกลียด
The Yers
6
คนที่ไม่ใช่
O-PAVEE
7
ถ้าฉันหายไป (SKYLINE)
เอิ๊ต ภัทรวี
8
แอบบอกรัก
เจ้านาย
9
อธิษฐาน
Prem
10
IDGAF
DUA LIPA
11
คิดถึงจัง (มาหาหน่อย)
โอ๊ต ปราโมทย์
12
ตัวแถม
MEAN
13
บอกตัวเอง
Room39
14
เราไม่รู้จักกัน
ลุลา กันยารัตน์ ติยะพรไชย
15
เหมือนในวันเก่า
Klear
16
ใครคือเรา
BODYSLAM
17
Done For Me (Feat. KEHLANI)
CHARLIE PUTH
18
หมอกร้าย
ลิปตา
19
ควันเหงา
โอปอ ประพุทธ์
20
ภาพจำ
ป๊อป ปองกูล

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com